Tomtetaksering

En verditakst over tomt/tomteområde gir en markedsvurdring av tomta.  Samt en beskrivelse av størrelse, byggegrunn, reguleringsmessige forhold, vann-/avløp etc.  Samt tomtas potensiale.  Tomtetaksering tar i hvoedsak utgangspunkt i utnyttelsesmulighetene som ligger på tomta og tidsperspektiv for realisering.