Verditakst enebolig/rekkehus

En vanlig verditakst gir en god og lettfattelig beskrivelse av eiendommens fakta, konstruksjoner, beliggenhet, arealer etc.  Taksten beskriver den tekniske verdien på boligeiendommen, gir en låne- og markedsverdi samt en kort beskrivelse av eiendommen. Den tekniske verdi av en eiendom sier noe om hvilken standard eiendommen har. og en stipulerer en normal markedsverdi (verditakst) og låneverdi.

Areal blir kontrollmålt på stedet.

Verditaksten benyttes  ifm. låneopptak, skifte-/arveoppgjør etc. – og i vårt disktrikt har den og vært mest vanlig ved kjøp/salg av eiendommer.

Noe tillegg i prisen ved store eiendommer.

Verditakst leilighet – Selveier/Borettslag

En vanlig verditakst av en leilighet gir en god og lettfattelig beskrivelse av leilighetens  fakta, konstruksjoner, beliggenhet, arealer etc. I tillegg kommer regnskapsmessige vurderinger av borettslaget.  Videre beregnes teknisk verdi og en stipulerer en normal markedsverdi (verditakst) og låneverdi.  Videre gis det en enkel  oversikt over leilighetens generelle tekniske tilstand (overfladisk).

Areal blir kontrollmålt på stedet.

Verditaksten benyttes  ifm. låneopptak, skifte-/arveoppgjør etc. – og i vårt disktrikt er den  mest vanlig ved kjøp/salg av leiligheter.

Noe tillegg ved store leiligheter