Boligsalgsrapport

Hvorfor boligsalgsrapport?

Kjøp av bolig er blant de største økonomiske avgjørelsene folk flest tar. Låneandelen er gjerne høy, og i tillegg kommer en ukjent økonomisk risiko som følge av feil, mangler og uforutsette vedlikeholdsbehov. Faktainformasjonen om boligens tilstand er ofte begrenset. Viktige opplysninger kan mangle, og en rekke vesentlige forhold er kanskje ikke kartlagt i det hele tatt. En undersøkelse viser at boligkjøpernes største bekymring nettopp er at boligens tilstand kan være dårligere enn forventet. Frykten er ikke ubegrunnet. Forbrukerrådet har avdekket at syv av ti boliger viser seg å ha feil og mangler.  Et ikke ubetydelig antall saker ender derfor i konflikt.

For noen blir drømmen om et hjem i stedet et mareritt. Norges Takseringsforbund (NTF) ønsker ikke at bolighandelen skal oppfattes som et risikoprosjekt, og har alltid vært en pådriver for å bedre informasjonen i eiendomsomsetningen. NTF mener at god informasjon om teknisk tilstand er det beste virkemidlet for å sikre at boligkjøpet blir en drøm uten uventede overraskelser. Statistikk fra forsikringsbransjen har tidligere vist at bruk av
Boligsalgsrapport reduserte konfliktnivået med hele 25 prosent. Den nyutviklede rapporten basert på NS 3600 gir en mer systematisk og standardisert gjennomgang av boligens tilstand, og vil redusere konfliktnivået ytterligere. Forbrukerrådet har derfor  vært svært positive til innføringen av denne rapporten.

Hva er boligsalgsrapport?

Boligsalgsrapporten er en teknisk tilstandsrapport basert på Norsk Standard 3600. Rapporten gir en grundig gjennomgang og vurdering av byggverk og bygningsdeler. Takstmannen følger en detaljert sjekkliste, og vurderer behovet for reparasjoner, fornyelse og vedlikehold. Vurderingene gjøres med en kombinasjon av visuelle observasjoner, fysisk inspeksjon og hulltaking i utvalgte konstruksjoner når kunden ønsker det. Boligsalgsrapporten gir særlig fokus på viktige arealer som våtrom, kjøkken og kjeller.

 Tilstandsgrader

Rapporten bruker tilstandsgrader for å gi en lettfattelig oversikt over de viktigste forholdene ved boligen i rapportsammendraget. Ytterligere opplysninger og detaljer er gitt i hoveddelen av rapporten, der alle kontrollpunkter fremgår.

Bruksområde

Boligsalgsrapporten kan brukes på alle typer boliger og fritidsboliger. Rapporten kan anvendes på leiligheter i borettslag og sameier. Avhengig av type bolig, tilstand og kundens ønsker kan rapporten også tilpasses. Det vil for eksempel ikke være nødvendig med gjennomgang av rapportens sjekkliste for brann- sikkerhet eller el-anlegg dersom brannvesenet eller det lokale el-tilsynet allerede har gjort dette. Slike tilpasninger avtales med takstmannen i forveien.