home_slider_snow
Birkeland Taksering AS

Vi tilbyr profesjonell og rask taksering

Vi håndterer de fleste typene av takseringsoppdrag, stort eller lite. Ta kontakt for å diskuterer ditt takseringsoppdrag med oss.

VERDITAKST

BOLIGSALGSRAPPORT

NÆRINGSTAKSERING

TOMTETAKSERING

ENERGIMERKING

BYGGELÅNSKONTROLL

SKADETAKSERING

Møretakst

Takserings samarbeid

Birkeland Taksering AS samarbeider med takstmanns grupperingen Møretakst.

Møretakst AS er et selskap som driver et kontorfellesskap for selvstendige/frittstående takstmenn på Sunnmøre.  Vi er nå 7 selvstendige takstmenn tilknyttet Møretakst , og dermed den største sammenslutning av rene takstmenn på Sunnmøre.  Dette både for å skape et tyngre fagmiljø og dermed øke  kompetansen blant takstmenn.  Videre vil vi gjennom dette opplegget sikre våre faste oppdragsgivere et kvalitetsprodukt levert innenfor tilfredsstillende leveringsfrister.